Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii admiterea se face pe bază de dosar:

- 60% nota obținută la Examenul de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română
- 40% nota probei scrise la Examenul de bacalaureat la una dintre următoarele discipline: Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Logică și argumentare, Geografie, Biologie, Anatomie, Matematică, Fizică, Chimie sau Informatică, la alegere.

NOTĂ: Pentru candidații români de pretutindeni care au absolvit liceul în străinătate și nu au dat Examen la Limba și literatura română, nota pentru acest acest criteriu va fi înlocuită cu media obținută la Examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare:

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  • Media obținută la examenul de bacalaureat
  • Nota obținută la examenul de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română
  • Nota obținută la bacalaureat la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere.

 

Criterii de ierarhizare: medie/opțiune