Număr de locuri

Septembrie 2022

Specializare: Sociologie

Fără taxă

1

Cu taxă

12

Rromi

1

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni (cu bursă)

1

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Resurse umane

Fără taxă

0

Cu taxă

2

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni (cu bursă)

1

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Comunicare și relații publice

Fără taxă

0

Cu taxă

11

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni (cu bursă)

0

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Media digitală

Fără taxă

1

Cu taxă

1

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni (cu bursă)

0

Români de pretuntindeni (fără bursă)

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Media digitală (în limba engleză)

Fără taxă

0

Cu taxă

2

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni (cu bursă)

0

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Asistență socială

Fără taxă

1

Cu taxă

12

Rromi

1

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Persoane cu cerințe educaționale speciale/dizabilități

1

Români de pretuntindeni (cu bursă)

1

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

Dacă la un program de studii există cel puțin un loc cu taxă liber, acel program se va regăsi în aplicația de înscriere atât cu opțiunea de taxă, cât și cu cea de buget (candidații vor putea alege opțiunea de buget pentru cazul în care se vor elibera locuri până la listele cumulate). 

Candidații vor concura în sesiunea septembrie STRICT pe locurile libere care vor fi afișate în data de 02.09.2022.