Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii admiterea se face pe bază de dosar și interviu:

  • - 60% media generală a ciclului de licență [(media generală a anilor de studii +media examenului de finalizare a studiilor)/2];
  • - 40% nota obținută la interviu; 

Pentru programul Inginerie gastronomică (în limba engleză) - probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Proba este orală și se susține la înscrierea candidatului. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către ME, nici pentru absolvenții UniTBv care au studiat limba respectivă timp de 4 semestre, în cadrul programului de licență.

Criterii de departajare la medii egale:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență
2. Media examenului de diplomă/licență
3. Nota probei 1 obținută la examenul de diplomă/licență

Criterii de ierarhizare: opțiune/medie

Vezi mai multe detalii privind probele de concurs la: https://at.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat/tematica-de-admitere.html