Programe de studii

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Învățământ cu frecvență:

  • Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare 
  • Management în ospitalitate și eco-agroturism
  • Inginerie gastronomică - în limba engleză 

 

 Vezi mai multe:https://at.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/masterat.html