Programe de studii

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Învățământ cu frecvență:

  • Sisteme electrice avansate (în limba engleză) 
  • Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice 
  • Sisteme electronice și de comunicații integrate 
  • Securitate cibernetică (în limba engleză)

 

Vezi mai multe: https://iesc.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/masterat.html