Admitere masterat- români de pretutindeni

 

Perioadă înscrieri

Iulie 2021                                                       Septembrie 2021

Număr de locuri disponibile - septembrie 2021

Situația locurilor libere pentru sesiunea septembrie 2021 a fost actualizată la data de 03.09.2021.
Candidații care s-au înscris deja în aplicație pentru această sesiune pot verifica dacă au apărut locuri la programe de studii noi și:
a. își pot adăuga aceste opțiuni în fișa de înscriere (dacă nu au trimis dosarul spre procesare)
b. pot solicita să și le adauge (dacă au trimis deja dosarul spre procesare) printr-un email trimis de pe adresa contului din aplicație, către comisia de admitere pe facultate, până în data de 11 septembrie 2021, ora 13:00. În acest caz dosarul va fi invalidat în baza cererii candidatului, iar candidatul își va actualiza opțiunile și va retrimite dosarul spre procesare pâană în data de 12 septembrie 2021, ora 13:00.

Număr de locuri

 Condiții de admitere

Condiții de admitere 

 Precizări suplimentare privind înscrierea candidaților

Precizari suplimentare

 

Acte necesare și modalitatea de înscriere pentru locuri cu bursă

 1. Pentru admiterea 2021, înscrierea la toate facultățile din cadrul UNITBV se va face EXCLUSIV on-line prin intermediul aplicației disponibile AICI.
 2. Recomandăm utilizarea unei adrese unice de e-mail personală pe care o puteți verifica frecvent (pe acea adresă veți primi fișa de înscriere, contractul de admitere, cel de studii și puteți fi contactați pentru orice alte nelămuriri).
  La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de e-mail cu care v-ați înscris.
 3. Toate actele de înscriere se încarcă în aplicație, scanate în format PDF (față-verso dacă este cazul), cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii. Fiecare fișier necesar înscrierii nu poate depăși 5 MB.
 4. Candidații care optează pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, vor selecta din aplicația de înscriere facultatea ROMÂNI DE PRETUTINDENI și pot alege oricâte opțiuni doresc, selectându-le în ordinea preferințelor.
 5. Candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform Calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 6. Candidatul declarat admis va confirma locul, conform contractului, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale și 3 fotografii tip buletin. 
  Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
  Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

Acte necesare:

Scrisoare de intenție din care să reiasă motivația alegerii programului de masterat.

 1. Certificatul de naștere și dacă este cazul traducere legalizată în limba română sau o limba de circulație internațională (engleză sau franceză) - în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele certificate;
 2. Pașaportului valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele pașapoarte);
 3. Certificatul de căsătorie și dacă este cazul traducere legalizată în limba română sau o limba de circulație internațională (engleză sau franceză), pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere;
 4. Cartea de identitate din țara de origine;
 5. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României Declarație cetățenie
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova); Anexa_3_Declarație_apartenență Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședința al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București. (CU EXCEPȚIA cetățenilor din Republica Moldova și deținătorilor de cetățenie română);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă și dacă este cazul  traducere legalizată  în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
 8. Foile matricole pentru nivlul de învățământ absolvit - și dacă este cazul  traducere legalizată  în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
 9. Diploma de licență sau echivalentă acesteia sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) – și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
 10. Foile matricole pentru studiile de licență absolvite în original și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
 11. Candidații care au urmat studii bugetate de masterat în România vor aduce și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat;
 12. Atestat de competență lingvistică, nivel minim B1 – după caz;
 13. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical în limba română.

Acte necesare și modalitatea de înscriere pentru locurile cu plata taxei de școlarizare

 1. Pentru admiterea 2021, înscrierea la toate facultățile din cadrul UNITBV se va face EXCLUSIV on-line prin intermediul aplicației disponibile AICI.
 2. Recomandăm utilizarea unei adrese de e-mail personală pe care o puteți verifica frecvent (pe acea adresă veți primi fișa de înscriere, contractul de admitere, cel de studii și puteți fi contactați pentru orice alte nelămuriri).
 3. Pentru înscrierea pe locurile cu taxă, condițiile de admitere și criteriile de departajare sunt specifice fiecărei facultăți pentru care candidatul optează.
 4. Toate actele de înscriere se încarcă în aplicație, scanate în format PDF (față-verso dacă este cazul), cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii; Fiecare fișier necesar înscrierii nu poate depăși 5 MB.
 5. Pentru locurile cu taxă, candidații vor achita taxa de înscriere și vor alege din aplicație facultatea dorită. Taxa de înscriere se achită pentru fiecare facultate la care candidatul aplică.
 6. Candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform Calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 7. Candidatul declarat admis va confirma locul, conform contractului, prin achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare și prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată.
  Cei care nu fac dovada plății primei tranșe a taxei de școlarizare, vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

Acte necesare:

 1. Certificatul de naștere și dacă este cazul traducere legalizată în limba română sau o limba de circulație internațională (engleză sau franceză) - în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele certificate;
 2. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele pașapoarte);
 3. Certificatul de căsătorie și dacă este cazul traducere legalizată în limba română sau o limba de circulație internațională (engleză sau franceză), pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere;
 4. Cartea de identitate din țara de origine;
 5. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României Declarație cetățenie
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova); Anexa_3_Declarație_apartenență Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședința al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București. (CU EXCEPȚIA cetățenilor din Republica Moldova și deținătorilor de cetățenie română);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă și dacă este cazul  traducere legalizată  în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
 8. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - și dacă este cazul  traducere legalizată  în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
 9. Diploma de licență sau echivalentă acesteia sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) – și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză); 
 10. Foile matricole pentru studiile de licență absolvite în original și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză); 
 11. Candidații care au urmat studii bugetate de masterat în România vor aduce și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat;
 12. Atestat de competență lingvistică, nivel minim B1 – după caz;
 13. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical în limba română;
 14. Dovada plății taxei de înscriere.

Plata taxei de înscriere se poate face direct din aplicația de admitere (modalitate recomandată) sau prin virament bancar, la alegere, după cum urmează:

 • a). Taxa în lei 
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
  Cod fiscal 4317754
  IBAN RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
  Trezoreria Municipului Brașov

  Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:
  - Facultatea și Programul de studii la care a fost admis candidatul pe locuri cu taxă
  - Numele si prenumele candidatului
  - Inițiala tatălui
  sau

 • b). Taxa în Euro
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
  Cod fiscal 4317754
  Banca : BCR Brasov, Adresa: Bd. 15 Noiembrie nr. 90A Brașov, România
  IBAN RO26 RNCB 0053 0486 0543 0006
  Swift : RNCBROBU
  Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:
  - Facultatea și Programul de studii la care a fost admis candidatul pe locuri cu taxă
  - Numele si prenumele candidatului
  - Inițiala tatălui

IMPORTANT !!