Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii, admiterea se face pe bază de dosar:

100% media examenului de bacalaureat 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. Nota obținută la proba obligatorie a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ec) 
2. Nota obținută la proba la alegere a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ed) 
3. Nota obținută la proba obligatorie de la Examenul de bacalaureat (Ea)  

Criterii de ierarhizare: medie/opțiune