Număr de locuri

Septembrie 2022

Specializare: Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Fără taxă

3

Cu taxă

20

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

4

Români de pretuntindeni (cu bursă)

2

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Inginerie și management în industria turismului

Fără taxă

0

Cu taxă

3

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

3

Români de pretuntindeni (cu bursă)

1

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Ingineria produselor alimentare

Fără taxă

4

Cu taxă

18

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

3

Români de pretuntindeni (cu bursă)

0

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Controlul și expertiza produselor alimentare

Fără taxă

0

Cu taxă

10

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

5

Români de pretuntindeni (cu bursă)

1

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

Dacă la un program de studii există cel puțin un loc cu taxă liber, acel program se va regăsi în aplicația de înscriere atât cu opțiunea de taxă, cât și cu cea de buget (candidații vor putea alege opțiunea de buget pentru cazul în care se vor elibera locuri până la listele cumulate). 

Candidații vor concura în sesiunea septembrie STRICT pe locurile libere care vor fi afișate în data de 02.09.2022.