Număr de locuri

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Fără taxă

40

Cu taxă

25

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

4

Români de pretuntindeni (cu bursă)

3

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0

 

Inginerie și management în industria turismului

Fără taxă

35

Cu taxă

19

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Români de pretuntindeni (cu bursă)

1

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0

 

Ingineria produselor alimentare

Fără taxă

35

Cu taxă

17

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Persoane cu cerințe educaționale speciale/ dizabilități/centre de plasament

1

Români de pretuntindeni (cu bursă)

3

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0

 

Controlul și expertiza produselor alimentare

Fără taxă

36

Cu taxă

17

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

2

Români de pretuntindeni (cu bursă)

1

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0