Programe de studii

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Învățământ cu frecvență:

  • Inginerie și management în alimentația publică și agroturism
  • Inginerie și management în industria turismului
  • Ingineria produselor alimentare 
  • Controlul și expertiza produselor alimentare 

 

Vezi mai multe: https://at.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/licenta.html