Condiții de admitere

Admiterea (la învățământ cu frecvență și la învățământ cu frecvență redusă) se face pe bază de dosar: 100% media Examenului de bacalaureat 

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:
1. Nota obținută la Examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba și literatura română
2. Nota obținută la Examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului
3. Nota obținută la Examenul de bacalaureat la proba la alegere a profilului și specializării

Criterii de ierarhizare: Medie/opțiune