Număr de locuri

Septembrie 2022

Specializare: Drept

Fără taxă

0

Cu taxă

25

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni (cu bursă)

0

Români de pretuntindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

Lista locurilor libere poate suferi modificări în data de 02.09.2022.

Dacă la un program de studii există cel puțin un loc cu taxă liber, acel program se va regăsi în aplicația de înscriere atât cu opțiunea de taxă, cât și cu cea de buget (candidații vor putea alege opțiunea de buget pentru cazul în care se vor elibera locuri până la listele cumulate). 

Candidații vor concura în sesiunea septembrie STRICT pe locurile libere care vor fi afișate în data de 02.09.2022.