Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii, admiterea se face pe bază de dosar:

- 40% media examenului de bacalaureat
- 60% nota la examenul de bacalaureat la Matematică

Pentru programul de studii „Inginerie electrică și calculatoare în limba engleză” candidații trebuie să susțină probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. 

Proba este orală și se susține online după înscrierea candidatului pe platforma de admitere a universității. Testul nu este necesar pentru candidații care dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către M.E.(inclusiv dovada că li s-au recunoscut competențele lingvistice în respectiva limbă în cadrul examenului de bacalaureat din sesiunea 2023) sau pentru candidații care au obținut nivelul de competență lingvistică în respectiva limbă minimum B1 la probele de la BAC. 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
1. Nota la Matematică* obținută la examenul de bacalaureat
2. Nota la Limba română obținută la examenul de bacalaureat

* Se va considera nota la bacalaureat la disciplina Fizică în cazul în care candidatul nu a susținut examen la disciplina Matematică. 

Criterii de ierarhizare: medie/opțiune