Programe de studii

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Învățământ cu frecvență:

  • Calculatoare 
  • Tehnologia informației
  • Electrotehnică
  • Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) 
  • Electronică aplicată / Tehnologii și sisteme de telecomunicații 
  • Automatică și informatică aplicată
  • Robotică

 

Vezi mai multe: https://iesc.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/licență.html