Număr de locuri

Calculatoare

Fără taxă

33

Cu taxă

14

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Persoane cu cerințe educaționale speciale/ dizabilități/centre de plasament

1

Români de pretutindeni (cu bursă)

1

Români de pretutindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Tehnologia informației

Fără taxă

30

Cu taxă

23

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Români de pretutindeni (cu bursă)

1

Români de pretutindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Electrotehnică

Fără taxă

48

Cu taxă

12

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretutindeni (cu bursă)

0

Români de pretutindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)

Fără taxă

54

Cu taxă

2

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretutindeni (cu bursă)

0

Români de pretutindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (programe de studii: Electronică aplicată / Tehnologii și sisteme de telecomunicații)*

Fără taxă

85

Cu taxă

37

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Persoane cu cerințe educaționale speciale/ dizabilități/centre de plasament

1

Români de pretutindeni (cu bursă)

1

Români de pretutindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Automatică și informatică aplicată

Fără taxă

71

Cu taxă

27

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Români de pretutindeni (cu bursă)

1

Români de pretutindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Robotică

Fără taxă

25

Cu taxă

49

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Români de pretutindeni (cu bursă)

0

Români de pretutindeni (fără bursă)

0

ID

0

IFR

0
 

*Candidații admiși la domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale vor fi repartizați la programele de studii „Electronică Aplicată” sau „Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații” în anul II, semestrul 2, pe baza opțiunilor exprimate și a rezultatelor obținute în primele trei semestre.