Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii la zi:

 

Admiterea se face pe bază de dosar:
- 60% media examenului de bacalaureat
- 40% nota la Examenul de bacalaureat la Matematică sau Fizică, la alegere

Pentru programul de studii „Autovehicule rutiere în limba engleză” candidații trebuie să susțină probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
Proba este orală și se susține online după înscrierea candidatului pe platforma de admitere a universității. Testul nu este necesar pentru candidații care dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către M.E. (inclusiv dovada că li s-au recunoscut competențele lingvistice în respectiva limbă în cadrul examenului de bacalaureat din sesiunea 2023) sau pentru candidații care au obținut nivelul de competență lingvistică în respectiva limbă minimum B1 la probele de la BAC.


1. Nota obținută în cadrul Examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere, dintre: Matematică sau Fizică
2. Media Examenului de bacalaureat
3. O notă la alegere din probele de la bacalaureat, alta decât cea care s-a folosit la criteriul 1 

Pentru toate programele de studii cu frecvență redusă:

Admiterea se face pe bază de dosar: 100% media examenului de bacalaureat


1. Prima notă selectată din probele de la bacalaureat de către candidat, la înscriere
2. A doua notă selectată din probele de la bacalaureat de către candidat, la înscriere
3. A treia notă selectată din probele de la bacalaureat de către candidat, la înscriere

Condiții de ierarhizare: opțiune/medie