Calendarul admiterii

 

Sesiunea iulie 2022

 • până în 16 iulie, ora 13:00 - Înscriere (exclusiv online, pentru toți candidații)
 • 16 iulie, ora 18:00 - Afișare liste cu candidați olimpici admiși (la sediu și pe site-ul facultății)
 • 11-17 iulie – Validarea dosarelor
 • 19 iulie, ora 9:00 - Desfășurarea probelor la programul de studii Diagnoză și prognoză psihomotrică, sala HP1 - Corp H, Parter, sala 1, Colina Universității nr. 1
   • ora 10:00 - Desfășurarea probelor la programul de studii Performanță motrică și management în sport, sala HP1 - Corp H, Parter, sala 1, Colina Universității nr. 1
   • ora 12:00 - Desfășurarea probelor la programul de studii Educație fizică școlară și activități motrice de timp liber, sala HP1 - Corp H, Parter, sala 1, Colina Universității nr. 1
   • ora 14:00 - Desfășurarea probelor la programul de studii Profilaxie și recuperare motrică și somato-funcțională prin exercițiu fizic, sala HP1 - Corp H, Parter, sala 1, Colina Universității nr. 1
 • 21 iulie, ora 20.00– Afișarea rezultatelor (liste faza I)  (la sediu și pe site-ul facultății)
 • 22-25 iulie – Confirmarea locurilor (faza I) (sala QS1-corp Q, parter, sala 1, sala adiacentă celei destinată probei sportive. Depunerea actelor de studii în original pentru candidații admiși pe locurile bugetate/plata primei tranșe de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă și încărcarea dovezii plății în aplicația de admitere) conform programului:
  • 22 iulie: 09:00-15:00
  • 23, 24 și 25  iulie 09:00 -13:00
 • 26 iulie*, ora 20.00 – Afișarea rezultatelor în urma redistribuirii (liste faza II) (sediu și pe site-ul facultății)
 • 26-28 iulie– Confirmarea locurilor (faza II)/ depuneri cereri candidați aflați pe listele de așteptare pentru a fi luați în considerare la întocmirea listelor din faza finală (activare opțiune „Participare admitere faza finală”). Confirmarea locurilor prin depunerea actelor în original va avea loc la secretariatul facultății, între orele 09:00-15:00)
 • 28 iulie*, ora 20:00 - Afișarea rezultatelor finale** (faza finală). Toți candidații aflați pe listele de așteptare vor fi declarați respinși (la sediu și pe site-ul facultății)
 • 29 iulie – 1 august, ora 13:00 – confirmarea locurilor, De luni până joi: 09:00-11:00 (la secretariatul facultății)
 • 2 septembrie, ora 18:00 – publicarea locurilor rămase libere pentru sesiunea septembrie 2022 (la sediu și pe site-ul facultății)

*Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranșe a taxei de școlarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere.

**Toți candidații din listele de așteptare vor fi declarați respinși


Calendarul este valabil pentru toate programele de studii – învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță

Vezi pe site-ul facultății care sunt pașii pentru confirmarea locului.