Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii admiterea se face pe bază de dosar și interviu:

  • 30% nota de la examenul de diplomă/licență (N1)
  • 70% nota obținută la examenul oral (N2)

Toate probele sunt obligatorii.

Formula de calcul a mediei finale (Mf) este urmatoarea: Mf = 0,3 x N1 + 0,7 x N2 

Criterii de departajare la medii egale:
1. Nota obținută la examinarea orală;
2. Media examenului de licență;
3. Media examenului de bacalaureat; 

Criterii de ierarhizare: opțiune/medie

 

Vezi mai multe detalii privind probele de concurs la: https://sport.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat/tematica-de-admitere.html