Programe de studii

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Învățământ cu frecvență:

  • Educație fizică școlară și activități motrice de timp liber 
  • Profilaxie și recuperare motrică și somato- funcțională prin exercițiu fizic 
  • Performanță sportivă și management în sport 
  • Diagnoză și prognoză psihomotrică

 

Vezi mai multe: https://sport.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/masterat.html