Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii admiterea se face pe bază de dosar și interviu:

- 50% nota la interviu. Interviul constă în susținerea unui eseu (1000 - 1500 de cuvinte) elaborat anterior pe baza unei tematici anunțate aici: https://psihoedu.unitbv.ro/ro/admitere/informații-pentru-admitere.html  
- 50% media examenului de diplomă/licență

Criterii de departajare la medii egale

1. Media anilor de studiu din ciclul de licență
2. Nota obținută la susținerea proiectului de diplomă/lucrării de licență

Criterii de ierarhizare: medie/opțiune

Vezi mai multe detalii privind probele de concurs la: https://psihoedu.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat/tematica-de-admitere.html