Programe de studii

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Învățământ cu frecvență:

  • Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
  • Psihologia muncii, organizațională și resurse umane 
  • Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie 
  • Formarea și managementul resurselor umane în educație
  • Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici
  • Educație și consiliere în context intercultural (în limba engleză)

 

Vezi mai multe: https://psihoedu.unitbv.ro/ro/programe-de-studii/masterat.html