Români de pretutindeni

 

rop

Românii de pretutindeni au posibilitatea să se înscrie la studii universitare de licență, masterat, doctorat și rezidențiat după cum urmează:

I.Pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, conform metodologiei din  Anexa 2În acest caz programele de studii sunt cu predare exclusiv în limba română.

II.Pe locuri cu plata taxelor de școlarizare în lei, conform procedurii din Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4294/29.06.2017.

Candidații români de pretutindeni, care se înscriu doar pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare sunt scutiți de plata taxelor de înscriere. Dacă optează și pentru locuri cu taxa în lei vor achita taxa de înscriere.