Informații suplimentare

I. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română:
a) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Mai multe detalii sunt disponibile AICI.
b) Românii de pretutindeni care au dobândit competențe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B1). Evaluarea și atestarea se organizează online în cadrul universității, la Centrul pentru Învățarea Limbilor Moderne. Mai multe detalii sunt disponibile AICI.
c) Nu trebuie să prezinte atestat de limba română persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin trei ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

II. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare într-o limbă modernă (engleză, franceză sau germană) românii de pretutindeni vor susține un test de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Testul se susține conform calendarului de admitere stabilit pentru fiecare program de studii.

Testul nu este necesar în următoarele cazuri: 
a) candidatul deține un atestat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională;
b) candidatul provine dintr-o țară a cărei limbă oficială este limba în care este organizat programul de studii.