Condiții de admitere - licență

Concurs pe bază de dosar: 100% media examenului de bacalaureat (sau echivalent)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  • Media anilor de studiu din liceu
  • Media ultimului an de studiu din liceu
  • Media penultimului an de studiu din liceu

Candidații români de pretutindeni care optează pentru locuri cu taxă vor candida conform condițiilor de admitere afișate pe site-ul facultății la care se înscriu.

Pentru programele de studii:

  • Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (Engleză, Franceză, Germană)
  • Limba şi literatura englezăO limbă și literatura modernă (franceză, germană)/Limbă și literatură româ
  • Limba şi literatura chineză – Limba și literatura română/O limbă şi literatura modernă (engleză, franceză, germană) 

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)

În cazul și numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studii se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepția limbilor chineză și germană, unde se acceptă înscrierea candidaților ale căror cunoștințe de limbă sunt la nivel de începător.

Pentru programul de studii:

  • Limbi moderne aplicate (franceză; engleză; germană)

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)

În cazul și numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studii se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba franceză).

Pentru programele de studii:

  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar
  • Psihopedagogie specială

Probă eliminatorie de abilități de comunicare și aptitudini (notată cu admis/respins).

Pentru toate programele de studii din cadrul Facultății de Medicină admiterea se face pe bază de examen numai pentru locuri cu taxă. Vezi detalii AICI .

Pentru programul Kinetoterapie și motricitate specială din cadrul Facultății de Educație fizică și Sporturi montane admiterea se face pe bază concurs (vizită medicală obligatorie, testarea aptitudinilor motrice generale și examen scris) numai pentru locuri cu taxă. Vezi detalii AICI .