Acte necesare pentru înscriere

 
 • Pentru admiterea 2024, înscrierea se face EXCLUSIV on-line prin intermediul aplicației disponibile AICI.
 • Recomandăm utilizarea unei adrese unice de e-mail personală pe care o puteți verifica frecvent (pe acea adresă veți primi fișa de înscriere, contractul de admitere, cel de studii și puteți fi contactați pentru orice alte nelămuriri). Comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de e-mail cu care v-ați înscris.
 • Toate actele de înscriere se încarcă în aplicație, scanate în format PDF (față-verso dacă este cazul), cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii. Fiecare fișier necesar înscrierii nu poate depăși 5 MB.
 • Candidații care optează pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, vor selecta din aplicația de înscriere facultatea ROMÂNI DE PRETUTINDENI și pot alege oricâte opțiuni doresc, selectându-le în ordinea preferințelor.
 • Candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform Calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 • Candidatul declarat admis va confirma locul, conform contractului, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat) a dosarului cu acte originale și 3 fotografii tip buletin. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat. Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

  Acte necesare:
 • Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI.
 • Certificatul de naștere (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele certificate);
 • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele pașapoarte);
 • Cartea de identitate și anexa la aceasta;
 • Declarație pe proprie răspundere privind cetățenia și domiciliul/reședința în străinătate (domiciliul/reședința în străinătate se atestă cu oricare dintre următoarele documente: C.I., pașaport, permis de reședință, documente emise de primării, sau alte documente emise de autoritățile statului respectiv). DECLARATIE_admitere_ROP_2024.docx DECLARATIE_admitere_ROP_2024.pdf. (Se poate încărca doar acest formular. Nu este nevoie și de declarație notarială).
 • Certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere.
 • Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal.
 • Foile matricole pentru studiile liceale absolvite;
 • Adeverință medicală tip, în limba română, engleză sau franceză,  eliberată de medicul de familie cu cel mult 60 de zile înainte de data înscrierii, din care să rezulte că posesorul este apt pentru studii - scan după original.

 

PENTRU CANDIDAȚII din: Albania, Bulgaria, Croația, Diaspora, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria sunt necesare toate documentele enumerate mai sus, la care se adaugă și: 

 • Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Metodologia MEN). Descarcă Anexa 3 - Declarație de apartenență . Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședința al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București (nu se aplică în cazul candidaților care dețin și cetățenia română).
 • Dovada studierii limbii române, în cazul candidaților care nu au urmat studiile în România. Vezi mai multe detalii AICI 
 

Dacă toate aceste documente nu sunt în limba română, este necesară traducerea legalizată în limba română sau în engleză sau franceză

 • 1. Pentru admiterea 2023, înscrierea se face EXCLUSIV on-line prin intermediul aplicației de înscriere 
 • 2. Recomandăm utilizarea unei adrese unice de e-mail personală pe care o puteți verifica frecvent (pe acea adresă veți primi fișa de înscriere, contractul de admitere, cel de studii și puteți fi contactați pentru orice alte nelămuriri). Comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de e-mail cu care v-ați înscris.
 • 3. Toate actele de înscriere se încarcă în aplicație, scanate în format PDF (față-verso dacă este cazul), cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii. Fiecare fișier necesar înscrierii nu poate depăși 5 MB.
 • 4. Candidații care optează pentru locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, vor selecta din aplicația de înscriere facultatea ROMÂNI DE PRETUTINDENI și pot alege oricâte opțiuni doresc, selectându-le în ordinea preferințelor.
 • 5. Candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform Calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 • 6. Candidatul declarat admis va confirma locul, conform contractului, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat) a dosarului cu acte originale și 3 fotografii tip buletin. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat. Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

 

Acte necesare:

 • 1. Scrisoare de intenție din care să reiasă motivația alegerii programului de masterat. 
 • 2. Certificatul de naștere și dacă este cazul traducere legalizată în limba română sau o limba de circulație internațională (engleză sau franceză) - în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele certificate;
 • 3. Pașaportul valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; (în cazul dublei cetățenii se vor transmite ambele pașapoarte);
 • 4. Certificatul de căsătorie și dacă este cazul traducere legalizată în limba română sau o limba de circulație internațională (engleză sau franceză), pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere;
 • 5. Cartea de identitate din țara de origine;
 • 6. Declarație pe proprie răspundere privind cetățenia și domiciliul/reședința în străinătate (domiciliul/reședința în străinătate se atestă cu oricare dintre următoarele documente: C.I., pașaport, permis de reședință, documente emise de primării, sau alte documente emise de autoritățile statului respectiv). Descarcă declarația AICI.  Declaratie cetățenie (pdf). (Se poate încărca doar acest formular. Nu este nevoie și de declarație notarială).
 • 7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare. Descarcă Anexa 3 - Declarație de apartenență 
 • Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședința al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București. (CU EXCEPȚIA cetățenilor din Republica Moldova și deținătorilor de cetățenie română);
 • 8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă. Dacă aceasta nu este în limba română, engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată în una din cele trei limbi menționate
 • 9. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit. Dacă aceasta nu este în limba română, engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată în una din cele trei limbi menționate;
 • 10. Diploma de licență sau echivalenta acesteia sau, după caz, adeverință (pentru absolvenții anului curent). Dacă aceasta nu este în limba română, engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată în una din cele trei limbi menționate;
 • 11. Foile matricole pentru studiile de licență absolvite. Dacă acestea nu sunt în limba română, engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată în una din cele trei limbi menționate;
 • 12. Dovada studierii limbii române, în cazul candidaților care nu au urmat studiile în România. - vezi mai multe detalii AICI;
 • 13. Adeverință medicală tip, în limba română, engleză sau franceză,  eliberată de medicul de familie cu cel mult 60 de zile înainte de data înscrierii, din care să rezulte că posesorul este apt pentru studii - scan după original.