Condiții de admitere

Pentru toate programele de studii (învățământ la zi și învățământ la distanță), admiterea se face pe bază de dosar:
100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:
1. Prima notă selectată de candidat, la înscriere
2. A doua notă selectată de candidat, la înscriere
3. A treia notă selectată de candidat, la înscriere
4. Nota la matematică de la examenul de bacalaureat

Criterii de ierarhizare: opțiune/medie