Taxe

Taxa de înscriere pentru toate programele de licență (IF și ID): 200 lei

Taxa de școlarizare pentru toate programele de licență (IF și ID): 3.500 lei/an

Taxa de înscriere se poate achita astfel:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b)
prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 • • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
 • • Cod fiscal: 4317754
 • • Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
 • • Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
 • • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • • Tipul taxei: taxă admitere
 • • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • • Inițiala tatălui
 • • Facultatea aleasă pentru înscriere
 • • Programul de studii
 • • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca (în aplicația de înscriere) fiecare la facultatea pentru care a fost achitată.
Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achita:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b)
prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 • • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
 • • Cod fiscal: 4317754
 • • Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
 • • Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
 • • Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • • Tipul taxei: taxă școlarizare
 • • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • • Inițiala tatălui
 • • Facultatea unde a fost admis
 • • Programul de studii
 • • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, care a achitat prima transa a taxei de scolarizare prin variantele de la punctul b), de mai sus, trebuie sa încarce pe platforma de admitere dovada plătii. (Această obligație este specificată în contractul de înscriere).
Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

Candidații care au achitat taxa de ÎNSCRIERE, dar nu au trimis dosarele spre procesare sau care au achitat de mai multe ori taxa pentru același dosar sau care au achitat taxa de înscriere deși erau scutiți, pot solicita restituirea acesteia, până la data de 15.11.2022, prin trimiterea DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa de email restituiri-taxe@unitbv.ro, a următoarelor documente:

 1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de aici: model cerere iulie 2022, model cerere septembrie 2022
 2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere).
 3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei.
 4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei.

Atenție, conform Metodologiei de admitere a UNITBV, art. 3.5, taxa de înscriere achitată pentru participarea candidatului la concursul de admitere nu se restituie după încărcarea dosarului pe platforma de admitere (adică după trimiterea dosarului spre validare, acest dosar având astfel statusul de DOSAR ÎN PROCESARE).

A. RETRAGERE CANDIDAT

Cererile de restituire ca urmare a retragerii candidatului pot fi formulate până la data de 17 septembrie 2022, ora 13:00, conform art. 15 din contract.

Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, următoarele documente:

 1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de aici: model cerere iulie 2022, model cerere septembrie 2022
 2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere).
 3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei.
 4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei.

Atenție, pentru sesiunea septembrie, conform Art. 9. din contract, "Dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicita în scris retragerea dosarului după afișarea listelor în urma  FAZEI FINALE, respectiv după data de 17 septembrie 2022 ora 13:00, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare achitată pentru locul ocupat prin admitere”.


B. SOLICITARE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE CA URMARE A TRECERII DE PE LOC CU TAXĂ PE UN LOC BUGETAT (conform art. 12 coroborat cu art. 8 din contract)

 

Art. 12. CANDIDATUL care, drept urmare a parcurgerii fazelor descrise la art.3, art.4 și art.8 contract, ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat prin promovarea de pe un loc cu taxă și are semnat contractul de studii universitare pentru programul unde a ocupat locul bugetat, are dreptul la restituirea taxei de școlarizare achitate potrivit art. 5 din prezentul contract, doar după data de 1 octombrie (data înmatriculării),dacă solicită în scris restituirea taxei până la data de 15 noiembrie 2022.
Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, următoarele documente:

 1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de AICI
 2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a efectuat online prin platforma de admitere).
 3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei.
 4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei.

Vezi aici adresele de email ale comisiilor de admitere pe facultăți. 

Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, cererea conform modelului care se poate descărca de aici: model cerere iulie 2022, model cerere septembrie 2022
Cererea va fi avizată de către decanul facultății, cu confirmarea retragerii din concursul de admitere de pe locul cu taxă precizat și transferul primei tranșe a taxei de școlarizare către noua facultate.
Cererea scanată se retrimite pe adresa de email a candidatului cu mențiunea că acesta trebuie să o încarce în platforma de admitere, la dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare pentru noua facultate, în termenul prevăzut în contract pentru confirmarea locului cu taxă.

Vezi aici adresele de email ale comisiilor de admitere pe facultăți.

Candidații care sunt orfani de ambii părinți și au vârsta sub 26 ani sau care provin din centrele de plasament / sistemul de protecție socială, declarați admiși pe locuri cu taxă, pot opta pentru amânarea plății acesteia dacă  încărcă în aplicația de admitere, în câmpul Dovadă de plată,  documentele care atestă apartenența la una dintre categoriile de mai sus.