Număr de locuri

Septembrie 2022

Specializare: Construcții aerospațiale

Fără taxă

0

Cu taxă

18

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Români de pretuntindeni (cu bursă)

2

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Tehnologia construcțiilor de mașini

Fără taxă

36

Cu taxă

54

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

3

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Sisteme de producție digitale

Fără taxă

14

Cu taxă

23

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni ( fără bursă)

0

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Inginerie și managementul calității

Fără taxă

7

Cu taxă

28

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni (cu bursă)

0

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0

 

Specializare: Inginerie economică industrială

Fără taxă

24

Cu taxă

26

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

1

Români de pretuntindeni (cu bursă)

1

ID

61

IFR

0

 

Specializare: Ingineria și managementul afacerilor

Fără taxă

0

Cu taxă

50

Rromi

0

Pentru absolvenții liceelor din mediul rural

0

Români de pretuntindeni (cu bursă)

0

Români de pretuntindeni (fără bursă)

1

ID

0

IFR

0
 

Dacă la un program de studii există cel puțin un loc cu taxă liber, acel program se va regăsi în aplicația de înscriere atât cu opțiunea de taxă, cât și cu cea de buget (candidații vor putea alege opțiunea de buget pentru cazul în care se vor elibera locuri până la listele cumulate). 

Candidații vor concura în sesiunea septembrie STRICT pe locurile libere care vor fi afișate în data de 02.09.2022.