Condiții de înscriere la al doilea domeniu de licență

1. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă, dar numai unul dintre ele poate fi finanțat de la bugetul de stat.

2. Studenții cetățeni ai României pot urma un al doilea domeniu de licență, în urma unui concurs de admitere susținut în aceleași condiții cu ale unui absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

3. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locurile finanțate de la bugetul de stat care renunță la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la UniTBv pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii pentru respectivul ciclu (se scad din durata noului program anii cu finanțare de la buget la programul de studii urmat anterior).

4. Studenții de la instituțiile de învățământ superior de stat pot concura pe locurile finanțate de la bugetul de stat numai dacă au studiat exclusiv în regim cu taxă.

5. În cazul admiterii la același domeniu, studenții de la instituțiile de învățământ superior de stat sau particular cu programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu care au fost declarați admiși pe locurile finanțate de la buget pot beneficia de recunoașterea studiilor efectuate. Consiliul facultății va aproba propunerea comisiei de echivalare din facultate referitoare la anul în care pot fi înmatriculați, precum și eventualele examene de diferență.

6. Absolvenții cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta) / diplomă de absolvire (sau echivalentă cu aceasta) ai învățământului superior de stat care au beneficiat de locuri finanțate de la buget pot urma un al doilea program de studii numai pe locuri cu taxă, prin concurs, în aceleași condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat.

7. Absolvenții cu diplomă de licență, respectiv diplomă de absolvire ai învățământului superior urmat integral în regim cu taxă au dreptul să urmeze un al doilea program de studii și pe locuri finanțate de la bugetul de stat, prin concurs de admitere, în aceleași condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat

  • La admitere, candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au fost studenți sau sunt absolvenți ai altor programe de studii finanțate de la bugetul de stat.